Jaunumi un aktualitātes
03.03.2022Informācija būvspeciālistiem no BIS

Būvspeciālistiem līdz 2022. gada 1. martam bija jāveic BIS-ā iesniegtā epasta adreses verifikācija, jo pretējā gadījumā vairs turpmāk nesaņems jebkādus paziņojumus no BIS.

No 1.marta BIS paziņojumi tiek pārsūtīti tikai uz verificētām e-pasta adresēm (attiecas uz visiem paziņojumiem par būvniecības procesu un virzību, ko sistēma sūta publiskā portāla lietotājiem)

 

To vēl var izdarīt, lai paziņojumi arī turpmāk nāktu.

Atverot BIS un Pieslēdzoties jebkādā veidā, jāuziet uz [Profils].

Rindā E-pasta adrese būs redzams taustiņš (Verificēt), uz tā ar peli jānospiež.

Parādīsies uzraksts, ka uz jūsu e-pastu nosūtīta saite.

Jātver šis savs e-pasts, un, saiti aktivizējot, atvērsies jauns interneta BIS-a logs.

Šajā logā, aizejot uz [Profils], rindā E-pasta adrese labajā līnijas galā jābūt zaļam punktam.

Uzbraucot ar peli uz šī zaļā punkta, parādīsies uzraksts [Verificēts].

Process būs noticis un tālāk viss darbosies.

 

Lai izdodas!

14.12.2021Atgādinājums sertificētajiem speciālistiem.

Lai atvieglotu Jūsu iespējamiem klientiem saziņas iespēju atrašanu ar Jums, LMB tīmeklī  iespējams publicēt būvspeciālistu sarakstu ar tālruņa numuriem. Lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un atzītu personas datu apstrādi par likumīgu ir nepieciešams par to saņemt Jūsu rakstisku piekrišanu.

Š.g. 13.novembrī ar BIS masveida paziņojumiem Sertifikācijas centrs izsūtīja uzaicinājumu, bet uz to atsaukusies ir tikai daļa speciālistu.

Ja vēlaties, sūtiet uz e-pastu 39.juris.kalnins@gmail.com šādu tekstu:

“Būvspeciālists (vārds, uzvārds) LMB tīmeklī atļauj publiskot savu tālruņa numuru”.

14.12.2021Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība 2021.gadā

Izpildot deleģēšanas līguma uzdevumu par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, Sertifikācijas centrs ir veicis visu būvspeciālistu būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītās informācijas pārbaudi, vērtējis 26 būvspeciālistu darbību pēdējo piecu gadu laikā, kā arī padziļināti iepazinies ar profesionālo praksi divu projektētāju triju būvprojektu izstrādāšanā, sešu būvdarbu vadītāju organizēto darbu septiņos būvobjektos un piecu būvuzraugu uzraudzītajos sešos būvobjektos.

01.07.2020Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Meliorācija – ļoti nozīmīga, bet šķietami neredzama pazemes asinsrite, kuras pirmsākumi Latvijā meklējami vēl 19.gadsimtā.

Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājumu glabātāju Aivaru Cimermani.

05.03.2020Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija 05.03.2020. ir izplatījusi informāciju meliorācijas sitēmu īpašniekiem, atgādinājumu apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus

 

12.03.2019Būvspeciālsitu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

Rīgā 2019. gada 5. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punkta "e" apakšpunktu

Publicēts:
Latvijas Vēstnesis, 48 (6387), 08.03.2019.OP numurs: 2019/48.3

Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumi

Numurs: 100

Pieņemts: 05.03.2019.

Stājas spēkā: 09.03.2019.

 

21.08.2017Smiltenes tehnikums aicina macīties par Hidrobūvju būvtehniķi (meliorators)

SMILTENES TEHNIKUMS AICINA!!!!

Iespēja uzņēmējiem izglītot jaunos darbiniekus.

Iespēja jauniešiem apgūt profesiju, kas vairāk nekā 25 gadus nekur nav mācīta.

 

Hidrobūvju būvtehniķis (meliorators) ir Smiltenes tehnikuma jaunākā programma.

Tā ir profesija, pēc kurā izglītotiem darbiniekiem Latvijas darba tirgus ilgojas jau sen. 

Šo programmu iespējams apgūt Jauniešu garantijas (JG) projekta ietvaros

(Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalsts).

 

Mācību ilgums 1,5 gadi.

Stipendija - līdz 115 eiro mēnesī.

Šīs programmas audzēkņiem dzīve dienesta viesnīcā bez maksas.

25.09.2017Saldus tehnikums aicina mācīties par Hidrobūvju būvtehniķi

Latvijā tiek atjaunota mūsdienu vides prasībām atbilstoša specialitāte – hidrobūvju būvtehniķis

 

2016./2017. mācību gada laikā Saldus tehnikums, sadarbībā ar Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības  fakultāti, piesaistot speciālistus no Latvijas Dabas fonda, strādāja pie jauna profesijas standarta un 3.līmeņa izglītības programmas HIDROBŪVJU BŪVTEHNIĶIS izstrādes.

13.10.2016Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās

Ekonomikas ministrija ir sniegusi skaidrojumu par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsargjoslās.

 

2016.gada 23.septembra Ekonomikas ministrijas vēstulē Nr. 611-1-8234 "Par būvdarbu saskaņošanu meliorācijas būvju aizsrgjoslās" norādīts,

-  "ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 18. pantu ap meliorācijas būvēm ir noteikats ekpluatācijas aizsargjoslas kā īpašuma tiesību aprobežojums. saskaņā r Aizsargjoslu likuma 33. panta otro daļu, ierosinot meliorācijas būves būvniecību, kā arī paplašināšanu, ja paredzēts, ka pēc tās meliorācijas būves aizsargjoslas aizņems jaunas zemes platības, būves īpašnieks vai valdītājs attiecīgā okbjekta būvniecību saskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

-  Savukārt Aizsargjoslu likuma 35.panta otrajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, "ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukvcijai nepiecirešamos darbus [..]".

-  Par šiem darbiem, tai skaitā būvdarbiem, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir rakstveidā brīdināms vismaz divas nedēļas iepriekš, bez nepieciešamības saņemt no tā piekrišanu."

Pilns vēstules teksts sadaļā [LMB Sarakste].