Jaunumi un aktualitātes
30.01.20242024.gada 23.februārī Ikšķlē, Peldu ielā 22 LMB Biedru sapulce

Kopsapulces datums: 2024.gada 23.februāris
Kopsapulces sākums: 11:00 (ierašanās un reģistrācija no 10:00)
Kopsapulces vieta: Peldu iela 22, Ikšķile
(https://maps.app.goo.gl/YHVRZ829NpmgmSHe6)
Kopsapulces dalībnieki: Latvijas Melioratoru biedrības biedri

02.01.2024Būvspeciālistu darbības sfēras sertifikāti būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā apvienojas

Būvspeciālistu darbības sfēras sertifikāti būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā ar 2024.gada 1. janvāri apvienojas

Lai mazinātu administratīvo slogu būvspeciālistiem un būvspeciālistu darbības sfēru sadrumstalotību, tika izstrādāti un 2024. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumu Būvniecības likumā normas[1], kas nosaka, ka būvdarbu būvuzraudzības specialitāte tiek pievienota būvdarbu vadīšanas specialitātei, saglabājot normatīvajā regulējumā esošo būvuzraudzības pienākumu un būvuzrauga lomu būvniecības procesā. Līdz ar to turpmāk būvdarbu būvuzraudzību varēs veikt būvspeciālisti ar sertifikātu būvdarbu vadīšanā. Vienlaikus informējam, ka tiks arī precizēti būvdarbu vadīšanas specialitātes sfēru nosaukumi nosaucot tās par būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību.

 

16.09.20232023,gada 15.septembra LMB mācibu seminārs

 

Attēli no 2023. gada 15. septembra semināra norises lejāk –

sadaļā [Galerija]

[2023. gada seminārs Ādažos]

09.11.2022Pārskats par 2023.gadā veikto būvspeciālistu prakses uzraudzību.

 

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas 2018.gada 23.augusta rīkojumam Nr.2.17-11/2018/52 “Par vadlīniju un prasību apstiprināšanu būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm, un to publiskošanu” SC 2023.gadā veica būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, tajā skaitā, pārbaudot visu būvspeciālistu uzraudzības maksas nokārtošanu un informācijas par praksi un profesionālo pilnveidi datu savlaicīgu (līdz 1.aprīlim) ievadīšanu BISā (100 % pārbaude), 20 % būvspeciālistu prakses pārbaudi pēdējo 5 gadu laikā (20 % pārbaude) un būvspeciālistu prakses padziļinātu pārbaudi 1 % apjomā (1 % pārbaudes).

03.03.2022Informācija būvspeciālistiem no BIS

Būvspeciālistiem līdz 2022. gada 1. martam bija jāveic BIS-ā iesniegtā epasta adreses verifikācija, jo pretējā gadījumā vairs turpmāk nesaņems jebkādus paziņojumus no BIS.

No 1.marta BIS paziņojumi tiek pārsūtīti tikai uz verificētām e-pasta adresēm (attiecas uz visiem paziņojumiem par būvniecības procesu un virzību, ko sistēma sūta publiskā portāla lietotājiem)

 

To vēl var izdarīt, lai paziņojumi arī turpmāk nāktu.

Atverot BIS un Pieslēdzoties jebkādā veidā, jāuziet uz [Profils].

Rindā E-pasta adrese būs redzams taustiņš (Verificēt), uz tā ar peli jānospiež.

Parādīsies uzraksts, ka uz jūsu e-pastu nosūtīta saite.

Jātver šis savs e-pasts, un, saiti aktivizējot, atvērsies jauns interneta BIS-a logs.

Šajā logā, aizejot uz [Profils], rindā E-pasta adrese labajā līnijas galā jābūt zaļam punktam.

Uzbraucot ar peli uz šī zaļā punkta, parādīsies uzraksts [Verificēts].

Process būs noticis un tālāk viss darbosies.

 

Lai izdodas!

14.12.2021Atgādinājums sertificētajiem speciālistiem.

Lai atvieglotu Jūsu iespējamiem klientiem saziņas iespēju atrašanu ar Jums, LMB tīmeklī  iespējams publicēt būvspeciālistu sarakstu ar tālruņa numuriem. Lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un atzītu personas datu apstrādi par likumīgu ir nepieciešams par to saņemt Jūsu rakstisku piekrišanu.

Š.g. 13.novembrī ar BIS masveida paziņojumiem Sertifikācijas centrs izsūtīja uzaicinājumu, bet uz to atsaukusies ir tikai daļa speciālistu.

Ja vēlaties, sūtiet uz e-pastu 39.juris.kalnins@gmail.com šādu tekstu:

“Būvspeciālists (vārds, uzvārds) LMB tīmeklī atļauj publiskot savu tālruņa numuru”.

14.12.2021Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzība 2021.gadā

Izpildot deleģēšanas līguma uzdevumu par būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību, Sertifikācijas centrs ir veicis visu būvspeciālistu būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ievadītās informācijas pārbaudi, vērtējis 26 būvspeciālistu darbību pēdējo piecu gadu laikā, kā arī padziļināti iepazinies ar profesionālo praksi divu projektētāju triju būvprojektu izstrādāšanā, sešu būvdarbu vadītāju organizēto darbu septiņos būvobjektos un piecu būvuzraugu uzraudzītajos sešos būvobjektos.

01.07.2020Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Nepienācīgi kopta meliorācijas sistēma draud ar plūdiem un postījumiem nākotnē

Meliorācija – ļoti nozīmīga, bet šķietami neredzama pazemes asinsrite, kuras pirmsākumi Latvijā meklējami vēl 19.gadsimtā.

Valsts kontroles pārstāvji tikās ar Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājumu glabātāju Aivaru Cimermani.

05.03.2020Meliorācijas sistēmu īpašniekiem jāapseko meliorācijas sistēmas un jāveic tām nepieciešamie kopšanas darbi

Zemkopības ministrija 05.03.2020. ir izplatījusi informāciju meliorācijas sitēmu īpašniekiem, atgādinājumu apsekot savā īpašumā vai valdījumā esošās meliorētās zemes, izvērtēt meliorācijas sistēmu darbību un veikt nepieciešamos meliorācijas sistēmu kopšanas darbus

 

12.03.2019Būvspeciālsitu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Ministru kabineta noteikumi Nr. 100

Rīgā 2019. gada 5. martā (prot. Nr. 11 1. §)

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punkta "e" apakšpunktu

Publicēts:
Latvijas Vēstnesis, 48 (6387), 08.03.2019.OP numurs: 2019/48.3

Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumi

Numurs: 100

Pieņemts: 05.03.2019.

Stājas spēkā: 09.03.2019.