Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā

LMB valde iepazinusies ar Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā", kurā ir izvirzīti prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā līdz 2030.gadam, uzskata, ka Ziņojumā ir nepieciešami papildinājumi un precizējumi.

Skatīt pievienoto vēstules tekstu.