Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas (sertifikācijas) kārtība

     

 Dokumentu skatīt pielikumā