Būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības kārtība un apjoms

Dokumentu skatīt pielikumā