Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas shēma.

 

 Dokumentu skatīt pielikumā