LBM 13.05.2024. vēstule LBTU

LATVIJAS   MELIORATORU   BIEDRĪBA ir nosūtījusi atklātu vēstuli 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rektorei un padomei un

LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes vadībai un dekānam

par ēkas Akadēmijas ielā 19, Jejgavā, nepieciešamību saglabāšanu mācību procesu turpināšanai.

Šī ēka un tai piekritīgo laboratoriju saglabāšana ir kritiski svarīga kvalificētu,

jauno speciālistu sagatavošanai un ilgtermiņā hidromeliorācijas nozares pastāvēšanai.