Būvspeciālsitu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punkta "e" apakšpunktu

 

1. Noteikumi nosaka cenrādi iestādēm, kas valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros veic būvspeciālistu uzraudzību un kompetences novērtēšanu inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātēs (turpmāk – kompetences pārbaudes iestādes).

2. Kompetences pārbaudes iestādes valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros uzraudzību un kompetences novērtēšanu veic saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

3.1. Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 176 "Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 73. nr.);

3.2. Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 178 "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 73. nr.);

3.3. Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 179 "Biedrības "Latvijas Būvinženieru savienība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 73. nr.);

3.4. Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 180 "Biedrības "Latvijas Elektriķu brālība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 73. nr.);

3.5. Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumus Nr. 181 "Biedrības "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 73. nr.);

3.6. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 430 "Latvijas Jūrniecības savienības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 149. nr.);

3.7. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 439 "Latvijas Melioratoru biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 149. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 

Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 5. marta
noteikumiem Nr. 100

 

Būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas cenrādis

1.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 2.

Uzraudzība1

Viena persona vienā darbības sfērā

180,00

0,00

180,00

 3.

Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana1

Viena persona, viens eksāmens

240,00

0,00

240,00

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma3. panta astoto daļu.

Ekonomikas ministrs R. Nemiro